1. Familie Herlin / Heerlien / Herlijn / Herlyn

Tileman van Vleeck + Magdalene Herlin

8 children
Tilemann “de Jonge” van Vleeck
Birth: February 1636 22 21Bremen, Deutschland
Death: November 11, 1687Amsterdam, Noord-Holland, Niederlande

Parents Grandparents

Family group information
Religious marriage 1635
Address: Kirche St. Ansgari
Publication: New York 1955
Text:
S. 218 - " Proclamations, Church of St. Ansgarius, Bremen: "1635 Dom. Jubilate. Tileman von Fleck and Jungfrau Magdalena Herlins, Johan Herlins eheliche Tochter").
Publication: REDACTIE VAN G. AMSTERDAM ENGELHARD, VAN EMBDEN & Co.s. Niederländische Bibliothek Jahrgnag 1953
Text:
84 Jg. (1935), S. 258/259 „TIELMAN VAN VLEECK, geb. Amsterdam omstr. 1614; huwt Bremen St. Angarius Kirche (prod. Dom. Jubilata 1635) Jucundit Anno 1635 MAGDALENA DE HEREIN d. van Jean de H. en Magdalena de Ketwich. De volgende akte hem betreffende is in het Inbrengregister Weeskamer No. 22 fol. 219 Lade 288 (Amsterdam) 'den 23 february 1635 hebben Isaac Moors de oom en Pieter Becker te samen, als vooghd soo voor haer als mode voer Pr. Claesz coopman tot Middelburgh, haer mede voocht over Tielman out 21 jaer de naegelaten soone van Tielman van Vleeck coopman Baer moeder of was Maria Moors, ter weescamer verclaert dat den vz. Tielman door d'overleyden van W. zijn vader en moeder opgecomen ende aan bestierven is die goederen hier naer verclaert als .. (een afschrift van de list is in het familiearchief, bevat geen bijzonderheden). Tielman zette zich te Bremen neder en woonde in de Molkenstrasse, was er koopman en dreef handel op Holland, Frankrijk, Engeland ien Duitschland. Hij kwam naar Amsterdam terug waar hij 3 Juni 1656 burger werd. Kinderen: alle gedoopt in de St. Angarius Kirche te Bremen. VIIa. TILMAN 1636 Dom. quinquagessima VIIB JOHANNES VAN VLEECK 1637 Dom. Adventi. Huwt Amsterdam 9 Mei 1644 SUSANNA DROSSAERT. Hij wordt burger van Amsterdam 7 Sept. 1661. VIIc. MARIA ged. 14 Jun. 1639 st. j. VIId. MAGDALENA 1642 Dom. IV Epiphani. VIIe. ISAAC VAN VLEECK 1644 DOM. PALMARUM STICHTER VAN DE AMERIKAANSCHE TAL VIIf. ABRAHAM 1646 Dom. Palmarum. VIIg. MARIA 1649 Dom. vocem jueundi. VIlh. ANNA 1653 Dom. II Adventi.
Unique identifier
18A1EA86DAA03D4797B88CC98A4C26CF969E

Last change May 31, 202214:13:03

by: Wilmjakob Johannes Herlyn